Chemistry + Timing = Tagumpay sa Relasyon

Huling panahon sa How I Met Your Mother, nagbahagi si Robin ng isang sagely perspektibo kay Ted sa kasal ng isang kaibigan. Iminungkahi niya ang anumang ugnayan ay nangangailangan ng dalawang mahahalagang sangkap: 'kimika' (ibig sabihin, kung gaano katugma ang mga tao sa bawat isa), at 'tiyempo' (karaniwang, kung ang mga tao ay nagkakilala sa bawat isa sa tamang lugar, tamang oras). Tulad ng narinig ko, naisip ko kaagad kung gaano perpekto ang sentimyentong iyon na sumama sa science ng relasyon.